We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing your visit on the website, you consent to the use of the cookies.

Poznaj SmartAttach®

IceWarp SmartAttach™ IceWarp zapewnia lepszą obsługę załączników. Zgodnie ze swą nazwą, SmartAttach inteligentnie składuje załączniki lokalnie na Twoim serwerze i czyni ich dostępnymi dla odbiorców poprzez wbudowany hyperlink. To zwiększa bezpieczeństwo, wiarygodność, dostępność wydajność zasobów podczas wysyłania załączników dowolnych rozmiarów.

Wysyłaj wielkie załączniki via IceWarp® mail

Współdziel łatwo wielkie załączniki w IceWarp
Bezpłatne i nieograniczone korzystanie z SmartAttach® zawarte we wszystkich licencjach IceWarp.

1GB na plik

Dlaczego potrzebujesz technologii SmartAttach®?

  • Pozwala na usuwanie każdego z załączników po wysyłce
  • Jest bardzo wydajny
  • Upraszcza obsługę dużych lis mailingowych z dużymi załącznikami
  • Zapewnia elastyczne składowanie plików w Dokumentach IceWarp
  • Redukuje liczbę wzrostów obciążenia
  • Oszczędza szerokość pasma

Contact Us