We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing your visit on the website, you consent to the use of the cookies.

Poznaj SmartAttach®

IceWarp SmartAttach™ zapewnia lepszą obsługę załączników. SmartAttach zapisuje pliki lokalnie na Twoim serwerze. Odbiorcy mogą do nich dotrzeć poprzez link, który otrzymają w wysłanej przez użytkownika wiadomości. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i wydajność serwera podczas wysyłania większych załączników. .

Wysyłaj duże pliki korzystając ze SmartAttach®

Udostępniaj pliki dużych rozmiarów za pośrednictwem IceWarp.
Funkcja SmartAttach® dostępna jest dla wszystkich użytkowników IceWarp.

1GB na plik

Dlaczego potrzebujesz technologii SmartAttach®?

  • Pozwala na usuwanie każdego z załączników po wysyłce
  • Jest bardzo wydajny
  • Upraszcza obsługę list mailingowych z dużymi załącznikami
  • Zapewnia elastyczne składowanie plików w Dokumentach IceWarp
  • Redukuje obciążenie serwera
  • Zmniejsza obciążenie łącza

Skontaktuj się z nami