We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing your visit on the website, you consent to the use of the cookies.

Apmeklējiet SmartAttach®

IceWarp SmartAttach™ nodrošina jaudīgāku pielikumu vadāmību. Atbilstoši savam nosaukumam, SmartAttach gudri saglabā pielikumus lokāli uz sava servera un padara tos pieejamus e-pasta saņēmējiem, izmantojot iegulto hipersaiti. Tas palielina drošību, uzticamību, pieejamību un resursu efektivitāti, nosūtot visu izmēru pielikumus.

Nosūtīt lielus pielikumus ar IceWarp® pastu

Dalīties lieliem pielikumiem ir viegli iekš IceWarp
Bezmaksas un neierobežota SmartAttach® izmantošana iekļauta visām IceWarp licencēm.

1GB uz failu

Kāpēc jums ir nepieciešama SmartAttach® tehnoloģija?

  • Tas ļauj dzēst jebkuru pasta sūtītu pielikumu
  • Tā ir resursu ziņā efektīva
  • Tā ir vienkārša izvietošanā lieliem adresātu sarakstiem ar lieliem pielikumiem
  • Tas nodrošina elastīgu failu uzglabāšanu IceWarp Dokumentos
  • Tas samazina slodzes virsotņu skaitu
  • Tas ietaupa joslas platumu

Contact Us